Xe Lu
HÌNH ẢNH LOẠI MODEL GIÁ THÔNG SỐ PHOTO
Lu Rung Bomag BW219D-3
Lu rung HAMM HD70
Lu rung HAMM 3414P
Lu rung HAMM 3520